Wat is jeugdinformatie?

Kinderen en jongeren hebben recht op informatie. Op hun maat. Over dingen die hen aanbelangen. Jeugdinformatie is informatie die

  • beantwoordt aan de behoeften, interesses of belangen van kinderen en jongeren
  • aangepast is aan hun taalniveau en cognitieve mogelijkheden
  • hun blik verruimt en hen inzicht geeft in de verschillende mogelijkheden en kansen
  • ervoor zorgt dat ze een mening kunnen vormen en zelfstandig keuzes kunnen maken
  • ervoor zorgt dat kinderen en jongeren actief kunnen deelnemen aan de samenleving

Kennis rond jeugdinformatie

Trusty

Trusty is een kwaliteitslabel voor digitale en fysieke informatieproducten voor kinderen en jongeren. De Ambrassade ondersteunt organisaties via het Trusty-label om hun informatieproducten beter af te stemmen op de leefwereld, de noden en de behoeften van kinderen en jongeren.