Trusty dat is ....

… de uil die waakt over de informatie die organisaties maken voor kinderen en jongeren.

Trusty is een kwaliteitslabel voor digitale en fysieke informatieproducten op maat van kinderen en jongeren. Met het Trusty-label lanceert De Ambrassade samen met de sector een kwaliteitsstandaard. Op die manier streven we samen naar een cultuur waarin we blijvend aan verbetering werken en elkaar daarin versterken.

Trusty staat voor 7 kwaliteitsprincipes voor goede en betrouwbare informatie:

  • OP MAAT – het informatieproduct is aangepast aan de leefwereld van kinderen en jongeren: duidelijk, begrijpbaar, bruikbaar, herkenbaar en aantrekkelijk
  • CORRECT en VOLLEDIG – het biedt een goed overzicht van verschillende, actuele mogelijkheden
  • EMPOWEREND – het creëert een positieve impact op hun levenskwaliteit en versterkt hun positie in de samenleving om zelf keuzes te maken
  • TRANSPARANT – de visie en beweegredenen van de makers van het product staan er duidelijk in beschreven, de informatie heeft niet als doel om religieus of politiek te beïnvloeden of te overtuigen en heeft geen commerciële doeleinden
  • EFFECTIEF – heeft de beoogde impact op de doelgroep
  • PARTICIPATIEF – de organisatie betrekt de doelgroep bij de ontwikkeling van het product
  • EVALUATIEF/REFLECTIEF – de organisatie onderzoekt het bereik en de impact van de eigen werking en stuurt bij waar nodig

In ruil voor het engagement van organisaties om Trusty–informatie te verschaffen, biedt De Ambrassade ondersteuning aan organisaties om hun informatieproducten beter af te stemmen op de leefwereld, de noden en de behoeften van kinderen en jongeren. De Ambrassade beschouwt de Trusty-leden als haar voornaamste jeugdinformatiepartners en zet in op de bekendmaking van het aanbod van Trusty-leden.

Trusty aanvragen

Maakt jouw organisatie digitale of fysieke informatieproducten voor kinderen en jongeren? Sta je achter de 7 Trusty-principes voor goede en betrouwbare informatie? Dan ben je ongetwijfeld geïnteresseerd in het Trusty-label.

  • Download de informatiebundel over Trusty. Daarin beschrijven we waarvoor, door en voor wie Trusty werd ontwikkeld; wat het kwaliteitskader en het ondersteuningsaanbod inhoudt en de spelregels voor het Trusty-lidmaatschap.
  • Mail naar lisa.dedeken@ambrassade.be voor meer info over de aanvraagprocedure!